Budowa farmy fotowoltaicznej - problemy praktyczne - OpenLEX

Kościuk Agata, Budowa farmy fotowoltaicznej - problemy praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Budowa farmy fotowoltaicznej - problemy praktyczne

Komentarz jest przeznaczony dla firm oraz instytucji planujących budowę farmy fotowoltaicznej o mocy od 50 kW do 1 MW (tzw. małe farmy fotowoltaiczne) lub o mocy powyżej 1 MW (tzw. duże farmy fotowoltaiczne), a ponadto dla organów administracji publicznej biorących udział w procedurach związanych z realizacją inwestycji. W komentarzu omówione zostały praktyczne aspekty dotyczące procedur związanych z realizacją inwestycji, a także rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz organów administracji publicznej. W publikacji przedstawiono zagadnienia odnoszące się zarówno do małych, jak i dużych farm fotowoltaicznych, ze wskazaniem odrębności proceduralnych pomiędzy małymi a dużymi elektrowniami fotowoltaicznymi (jeśli takie występują).

W komentarzu poruszono także temat planowanych zmian w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, które mogą mieć wpływ na sposób lokalizowania instalacji fotowoltaicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX