Maśniak Dorota, Brak wynagrodzenia banku i zakres swobody klienta jako warunki korzystania z umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Brak wynagrodzenia banku i zakres swobody klienta jako warunki korzystania z umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek

Celem komentarza jest omówienie uwarunkowań prawnych odnoszących się do kwestii dopuszczalności wynagradzania banku występującego w roli ubezpieczającego oraz zakresu swobody klienta banku wynikających z przystępującego do umowy ubezpieczenia. Obie kwestie stanowią przedmiot postanowień Rekomendacji U KNF. W komentarzu zostały one przedstawione w świetle obowiązujących przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX