Czub-Kiełczewska Sylwia, Brak współpracy z UODO jako powód pieniężnej kary administracyjnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Brak współpracy z UODO jako powód pieniężnej kary administracyjnej

Prezes UODO, wydając decyzje administracyjne w prowadzonych przez siebie postępowaniach, dokonuje oceny współpracy z administratorem. Jest to jeden z elementów mających wpływ na stanowisko UODO w danej sprawie, w szczególności w odniesieniu do wysokości nałożonej pieniężnej kary administracyjnej. Jednakże trudno ocenić, w jakim stopniu faktycznie współpraca lub brak współpracy wpływa na wysokość kary, tym bardziej że w przypadku kar dla Bisnode (ok. 1 mln zł), Morele (ok. 2,8 mln zł), ClickQuickKnow (ok. 200 tys.) Prezes UODO podkreślał pełną i dobrą współpracę z administratorami w toku prowadzonej kontroli, a mimo to zostały one nałożone i nie można uznać ich za niskie. Zatem dobra współpraca z UODO nie uchroni administratora przed ewentualną karą, może jedynie mieć wpływ na jej wysokość. Analiza decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne wskazuje, że w większości przypadków współpraca z UODO ze strony administratorów jest niewystarczająca, a w pewnych przypadkach utrudniają oni kontrolę. Komentarz omawia przyczyny oceny złej współpracy, a także jak duży miała ona wpływ na ostateczną decyzję nakładającą karę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX