Bartosiewicz Adam, Brak podstawy prawnej jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Brak podstawy prawnej jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji

Przedmiotem komentarza jest przesłanka stwierdzenia nieważności ępodatkowej, tj. brak podstawy prawnej decyzji. Autor wymienia na wstępie wszystkie przesłanki stwierdzenia nieważności, a następnie, powołując się m.in. na orzecznictwo sądowe w tym zakresie, szczegółowo charakteryzuje omawianą przesłankę, wymieniając przypadki, w których przyjmuje się, że decyzja została wydana bez podstawy prawnej oraz wskazuje na upływ terminów, po którym nie jest możliwe wzruszenie decyzji w omawianym trybie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy