Krajewski Jacek, Boty w HR - czy i jak dział HR może wykorzystać nowe technologie?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Boty w HR - czy i jak dział HR może wykorzystać nowe technologie?

Artykuł podejmuje problematykę wykorzystania nowoczesnych technologii w działach HR, koncentrując się na rozwiązaniach wykorzystujących AI (sztuczną inteligencję). Wskazuje na charakter oraz tempo zmian technologicznych oraz definiuje pojęcie AI a także terminy bezpośrednio z nią związane. Prezentuje korzyści związane z wykorzystaniem tej technologii i omawia jej wykorzystanie w obszarach HR takich jak: rekrutacja i preselekcja, komunikacja wewnętrzna oraz obsługa pracownicza. Zwraca również uwagę na główne bariery utrudniające skuteczną adaptację nowoczesnych technologii w procesach skierowanych dla kandydatów i pracowników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX