Golba Jan, Borowina i inne naturalne surowce lecznicze występujące poza uzdrowiskiem, bez prawa do nazwy surowce lecznicze

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor:

Borowina i inne naturalne surowce lecznicze występujące poza uzdrowiskiem, bez prawa do nazwy surowce lecznicze

W komentarzu podjęto temat związany z wyeliminowaniem z procesu leczenia uzdrowiskowego przez nowo wprowadzone przepisy borowin i innych surowców leczniczych leżących poza obszarem uzdrowiska. Autor publikacji podaje m.in. zasady pozyskiwania naturalnych surowców leczniczych i metody ich wykorzystania przez uzdrowiska, a także wskazuje na skutki prawne i faktyczne wywołane brakiem odpowiednich regulacji prawnych pozwalających na wykorzystywanie surowców znajdujących się poza obszarem uzdrowiska.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX