Matusiakiewicz Łukasz, Bony towarowe a podatek od towarów i usług

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Bony towarowe a podatek od towarów i usług

Bony towarowe, jak też różnego rodzaju vouchery, talony, kupony itp. odgrywają coraz większe znaczenie (cele promocyjne, handlowe). Są swoistym zamiennikiem pieniądza. Uprawniają do otrzymania określonych towarów (niekiedy także usług), są więc jednocześnie swego rodzaju środkami płatniczymi. Od 2019 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania VAT przekazania bonów. Wcześniej zasadniczo bony były obojętne podatkowo. Od czasu nowelizacji jest jednak inaczej, zatem w razie przekazywania czy sprzedaży niektórych bonów może już pojawić się obowiązek podatkowy. Komentarz odnosi się przy tym do obu stanów prawnych, gdyż:

- rozliczenia sprzed 2019 r. jeszcze się nie przedawniły, a

- nowych zasad nie stosuje się do bonów wyemitowanych przed dniem 1 stycznia 2019 r., przydatny może być niekiedy pewien „dorobek interpretacyjny” z poprzedniego stanu prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX