Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność - OpenLEX

Ratajszczak Artur, Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

W dniu 5.10.2018 r. weszła w życie ustawa z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dalej u.p.p.u.w., zgodnie z którą od 1.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów.

Komentarz uwzględnia zmiany wprowadzone do u.p.p.u.w. ustawą z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 16.07.2019 r., z mocą od 01.01.2019 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?