Błędy przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia - OpenLEX

Zawadzka-Filipczyk Paulina, Błędy przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Błędy przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia

Podczas przygotowywania oświadczeń stron stosunku pracy o rozwiązaniu umowy o pracę zdarzają się niekiedy uchybienia polegające na naruszeniu wymogów kodeksowych stawianych tego rodzaju dokumentom. Jakie są najczęściej popełniane w tym zakresie błędy formalne i jakie są konsekwencje tych nieprawidłowości?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX