Karniej Piotr, Biznesplan w działalności medycznej. Podstawowy instrument we współczesnym kierowaniu organizacją opieki zdrowotnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Biznesplan w działalności medycznej. Podstawowy instrument we współczesnym kierowaniu organizacją opieki zdrowotnej

Komentarz przedstawia zasady tworzenia biznesplanu w działalności medycznej, rozumianego jako podstawowy instrument we współczesnym kierowaniu organizacją opieki zdrowotnej. Opisano rodzaje biznesplanów oraz reguły dostosowania treści i zawartości do zapotrzebowania, a także niezbędne elementy dobrego biznesplanu organizacji medycznej. Omówiono możliwości wykorzystania biznesplanu w codziennej praktyce organizacji medycznej oraz narzędzia analizy organizacji stosowane w biznesplanie. Scharakteryzowano również podstawowe błędy popełnianie przy tworzeniu biznesplanów oraz zaprezentowano przykładowy biznesplan inwestycji w podmiocie leczniczym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX