Ambroziewicz Maciej, Biegły sądowy w dziedzinie bhp

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 24 kwietnia 2024 r.
Autor:

Biegły sądowy w dziedzinie bhp

Instytucja biegłego sądowego została ustanowiona w celu zapewnienia należytego funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości i zapewnienia warunków prawidłowego wypełniania przez nie ustawowych zadań. Biegły sądowy jest organem pomocniczym wymiaru sprawiedliwości, powoływanym w postępowaniu sądowym, w przypadkach wymagających wiadomości specjalistycznych, służących przedstawianiu fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku rozpatrywanej sprawy. Może nim zostać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, duży zasób wiedzy oraz bogate doświadczenie zawodowe, uznana za eksperta w zakresie swojej działalności. Bycie biegłym sądowym to nie tylko prestiż funkcji czy wsparcie pozycji zawodowej, ale również wynagrodzenie, które przysługuje za wykonanie czynności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX