Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Bieg terminu przedawnienia roszczeń w dobie epidemii

Nie ma tematu, któremu świat poświęcałby większą uwagę, niż epidemia koronawirusa. Bezsporne jest bowiem, że ostatecznie skutki epidemii pozostają trudne do przewidzenia, sytuacja zaś ulega zmianie z godziny na godzinę. Okoliczności te wpływają zaś na wiele gałęzi gospodarki, w tym na kwestie prawne dotykające większość społeczeństwa. Jeszcze do niedawna, mało kto zdawał sobie sprawę, że wystąpienie epidemii wpływać mogło również na kwestie związane z upływem terminu prowadzącego do przedawnienia roszczeń. W opracowaniu tym pozwolę sobie omówić temat siły wyższej w kontekście problemów, jakie narastają wobec pojawiających się zagrożeń i ograniczeń. Omówię również wszelkie zmiany jakie na przestrzeni kilku ostatnich tygodni zostały wprowadzone i ostatecznie ulegały zmianie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?