Bieg terminów administracyjnym w czasie epidemii w postępowaniach w sprawie zgód inwestycyjnych - OpenLEX

Bursztynowicz Michał, Bieg terminów administracyjnym w czasie epidemii w postępowaniach w sprawie zgód inwestycyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Bieg terminów administracyjnym w czasie epidemii w postępowaniach w sprawie zgód inwestycyjnych

Specustawa koronawirusowa, czyli ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pomimo krótkiego czasu obowiązywania była już kilkakrotnie nowelizowana. W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r., która wprowadziła istotne regulacje dotyczące biegu terminów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym, co oczywiste, w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Dodatkowo, zmiany w zakresie biegu powyższych terminów wprowadziła kolejna nowelizacja specustawy koronawirusowej – ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. Ostatnia istotna zmiana to ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX