Żach Jakub, Biała lista podatników VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Biała lista podatników VAT

Uszczelnianie systemu podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, zagwarantowanie stabilności wpływów Skarbu Państwa, a także zapobieganie unikaniu opodatkowania, to fundamentalne cele obecnej polityki podatkowej polskiego rządu. Kolejnym instrumentem prawnym mającym za zadanie realizację powyższych założeń, jest wprowadzenie tzw. białego wykazu podatników VAT, który ma umożliwiać uzyskanie szeregu istotnych informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, a tym samym ułatwić podatnikom efektywną i kompleksową weryfikację ich kontrahentów. Według Ministerstwa Finansów narzędzie w postaci nowego wykazu podatników ma realną szansę na uzyskanie wymiernych efektów w zakresie zwalczania szarej strefy, dzięki czemu wpływy budżetowe z tytułu należności podatkowych mają wzrosnąć w kolejnych latach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX