Janczukowicz Krzysztof, Bezpośredniość zamachu jako warunek obrony koniecznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Bezpośredniość zamachu jako warunek obrony koniecznej

Działanie w ramach obrony koniecznej musi odbywać się w tym samym czasie co zamach. Innymi słowy, zamach musi być „bezpośredni”. Naruszenie tego warunku może mieć postać obrony przedwczesnej albo spóźnionej i prowadzić do uznania, że nastąpiło przekroczenie obrony koniecznej (eksces ekstensywny), albo do odmowy stosowania przepisów o obronie koniecznej w ogóle. Reguły oceniania warunku bezpośredniości zamachu zostały wypracowane w ujęciu abstrakcyjnym, aczkolwiek stosowanie ich w konkretnych sytuacjach jest trudne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX