Warmińska-Friberg Ewa, Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży - podmioty uprawnione do przepisywania leków i warunki ordynowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży - podmioty uprawnione do przepisywania leków i warunki ordynowania

W dniu 1.07.2020 r. weszła w życie ustawa z 16.04.2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła nowe uprawnienie w postaci darmowego dostępu do określonych leków dla kobiet w ciąży. Kształtuje tym samym nową grupę, obok m.in. świadczeniobiorców po ukończeniu 75. roku życia, szczególnie uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z uzasadnieniem do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, IX kadencja, druk sejm. nr 202, celem wprowadzenia takiego rozwiązania była chęć poprawy sytuacji finansowej kobiet w ciąży, poprzez nie tyle redukcję, co zdjęcie wszelkich kosztów związanych z nabywaniem przez nie leków. Zapewnienie bezpłatnego dostępu do niezbędnej im farmakoterapii ma pozytywnie wpłynąć na zdrowie matki i prawidłowy rozwój dziecka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX