Kościukiewicz Kazimierz, Bezpieczne prace alpinistyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Bezpieczne prace alpinistyczne

Czym są prace alpinistyczne?

Prace alpinistyczne to prace wykonywane na wysokości. Często prace te są wykonywane przez wyspecjalizowanych członków grup alpinistycznych, ale również przez przeszkolonych pracowników zakładów pracy. Nazwa wzięła się od alpinistów, też „pracujących” na wysokości, atakujących szczyt za pomocą lin, zapięć, haków i raków. W odróżnieniu od wspinaczki w górach, w przypadku prac alpinistycznych, sprzęt linowy nie służy tu jako środek asekuracji, lecz do pracy w dostępie linowym do miejsc trudnodostępnych. Prace te mogą być związane z czyszczeniem i malowaniem elewacji budynków i budowli, czyszczeniem lub zakładaniem różnych elementów konstrukcyjnych stalowych, naprawą dachu, naprawą rynien, naprawą balkonów, czyszczeniem rynien, zakładaniem reklam na słupy reklamowe, myciem okien i szklanych elewacji w wysokich budynkach, odśnieżaniem dachu, zdejmowaniem sopli lodowych, pracami remontowo-budowlanymi, wycinką konarów wysokich drzew, zakładaniem sieci energetycznych, uwalnianiem zwierząt,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX