Kościukiewicz Kazimierz, Bezpieczna praca w transporcie drogowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Bezpieczna praca w transporcie drogowym

Z wykonywaniem zawodu kierowcy samochodu wiąże się wiele zagrożeń: kolizja drogowa, potrącenie przez pojazdy samochodowe, wypadnięcie z kabiny pojazdu, upadek, zatrucie spalinami, poparzenie kwasem z akumulatorów, choroby spowodowane wibracją oraz hałasem, zagrożenia związane z miejscem wykonywania pracy, zagrożenia związane z naprawą samochodu. W związku z zagrożeniami pracodawca jest zobowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX