Kryczka Sebastian , Bezpieczna praca osób świadczących pracę w formie pracy zdalnej - krok po kroku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Bezpieczna praca osób świadczących pracę w formie pracy zdalnej - krok po kroku

Nie w każdym przypadku istnieje racjonalne uzasadnienie aby obowiązki pracownicze były wykonywane z poziomu zakładu pracy. Tam gdzie i charakter obowiązków na to pozwala i istnieje możliwość przekazywania efektów drogą elektroniczną przez lata doskonale sprawdzała się telepraca. Przepisy ustawy z dnia 1 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zastępują telepracę nową formą wykonywania pracy na odległość - jaką jest praca zdalna. Względem pracownika zdalnego na pracodawcy ciąży szerokie spektrum obowiązków z zakresu bhp zarówno wspólnych dla ogółu pracowników - jak również obowiązków o charakterze szczególnym, uwzględniając wyjątkowe miejsce wykonywania obowiązków pracowniczych w ramach pracy zdalnej - jakim przeważnie jest mieszkanie lub dom pracownika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX