Ambroziewicz Maciej i in., Bezpieczeństwo i higiena pracy w okresie zimowym - wybrane zagadnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autorzy:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w okresie zimowym - wybrane zagadnienia

W okresie zimowym na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki, związane z zapewnieniem pracownikom odpowiednich standardów bhp. Pracownik powinien pracować w odpowiedniej temperaturze, a w niektórych przypadkach otrzymać nieodpłatnie profilaktyczne posiłki i napoje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX