Kryczka Sebastian , Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze – wybrane zagadnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze – wybrane zagadnienia

Szeroko rozumiana praca biurowa kojarzona jest z pracą bezpieczną – a w porównaniu do warunków środowiska pracy i zagrożeń występujących np. w budownictwie czy rolnictwie niektórzy uważają, że jest zupełnie pozbawiona zagrożeń dla osób, które ją wykonują. Zagrożenia jednak istnieją, mają swoisty charakter, co powoduje, że praca biurowa nie może być organizowana w sposób dowolny – szczególnie w kwestii stanowiska pracy, w ramach którego wykorzystywany jest zestaw komputerowy wyposażony w monitor ekranowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX