Bezpieczeństwo i higiena pracy pielęgniarki w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - OpenLEX

Kurach Anna, Bezpieczeństwo i higiena pracy pielęgniarki w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Bezpieczeństwo i higiena pracy pielęgniarki w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zabiegowych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. W celu właściwego wykonywania powierzonych zadań należy zapewnić sprawną i bezpieczną pracę personelu medycznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?