Łyjak Grzegorz, Bezpieczeństwo i higiena pracy cudzoziemców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Bezpieczeństwo i higiena pracy cudzoziemców

Cudzoziemcy w Polsce mogą wykonywać pracę bądź jako pracownicy delegowani na teren RP w ramach transgranicznego świadczenia usług, bądź mogą być bezpośrednio zatrudnieni na terenie przez polskich pracodawców. Zarówno w pierwszym ze wskazanych przypadków jak i drugim dopuszczenie do pracy w Polsce wiąże się z koniecznością przestrzegania określonych przepisów, w tym dotyczących bhp.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX