CIC Kancelaria, Dorska Dorota, Bezczynność organu administracji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Bezczynność organu administracji

Jedną z ogólnych zasad Kodeksu postępowania administracyjnego jest zobowiązanie organów administracji do szybkiego działania w sprawie bez zbędnej zwłoki. Komentarz omawia sytuacje, w których nastąpiło niezałatwienie sprawy w terminie i jakie środki odwoławcze przysługują podmiotom, które poniosły szkodę wskutek bezczynności organu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX