Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Będzie łatwiej o pomoc państwa w czasie koronawirusa

Tytuł aktu prawnego

Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19

Podmioty, których dotyczy akt prawny

przedsiębiorstwa

banki i inni pośrednicy finansowi

podmioty udzielające pomocy publicznej

Opis aktu prawnego

Nowe zasady pomocy państwa mają służyć wspieraniu gospodarki w związku z epidemią koronawirusa i pomóc zaradzić poważnym zaburzeniom w całej gospodarce UE. Korzystają w ten sposób z możliwości, jaką daje art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE. Tego rodzaju tymczasowe regulacje zostały wcześniej wydane przy okazji kryzysu finansowego 2007-2009 (zob. Tymczasowe unijne ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego).

Tymczasowe ramy prawne wydane w związku z trwającą epidemią umożliwią udzielanie pięciu rodzajów pomocy:

dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub korzyści podatkowych,

gwarancji kredytowych,

subsydiowanych stóp oprocentowania pożyczek,

gwarancji i pożyczek udzielanych za pośrednictwem instytucji kredytowych lub innych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?