Duczmal Maria, Baza danych o odpadach - obowiązki przedsiębiorcy związane z rejestrem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Baza danych o odpadach - obowiązki przedsiębiorcy związane z rejestrem

1.Wstęp

Podstawę utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) stanowi art. 79 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. Zgodnie z art. 238 ust. 1 u.o. BDO powinna była zostać utworzona w terminie do 24.01.2018 r. (data ta była kilkakrotnie zmieniana). W tym terminie został utworzony tylko rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, stanowiący integralną część BDO. Podstawę prowadzenia rejestru stanowi art. 49 u.o. Komunikat Ministra Środowiska z 24.01.2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ogłosił, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., jest 24.01.2018 r.

Pozostałe moduły BDO służące gromadzeniu informacji dotyczących gospodarki odpadami (wymienionych w art. 79 ust. 2–4u.o.), składaniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX