Paluchniak Jerzy, Siewieja Tomasz, Badanie sprawozdań finansowych spółek windykacyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Badanie sprawozdań finansowych spółek windykacyjnych

Ostatnie lata charakteryzują się systematycznym wzrostem rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Wraz z rozwojem gospodarczym Polski postępowało zadłużanie gospodarstw domowych, jak również podmiotów gospodarczych. W roku 2008 nastąpił kryzys gospodarczy, który skutkował m.in. słabszą spłacalnością wierzytelności. Wielu z wierzycieli, m.in. banki, w sytuacji pogorszenia się jakości swoich wierzytelności, nie decyduje się na ich windykację w ramach własnych zasobów, ale coraz częściej korzysta z outsourcingu funkcji windykacyjnej. Potrzeba ta spowodowała pojawienie się podmiotów profesjonalnie zajmujących się usługami windykacyjnymi, głównie w zakresie windykacji wierzytelności na zlecenie (inkaso) oraz windykacji pakietów wierzytelności zakupionych na własny rachunek. W niniejszym komentarzu autorzy przedstawiają specyficzne elementy sprawozdań finansowych spółek windykacyjnych oraz najistotniejsze kwestie, jakie powinien wziąć pod uwagę biegły rewident badający sprawozdanie finansowe spółki windykacyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX