Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przez PIP - OpenLEX

Kryczka Sebastian, Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przez PIP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przez PIP

Pracodawca, u którego zdarzył się wypadek przy pracy – ciężki, śmiertelny lub zbiorowy obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy. Zawiadomienie to powoduje uruchomienie postępowania kontrolnego realizowanego w oparciu o przepisy ustawy o PIP oraz właściwych regulacji wewnętrznych. Z punktu widzenia interesu podmiotu kontrolowanego warto zatem wiedzieć jak przebiega postępowanie kontrolne inspektora pracy aby kontrola odbyła się szybko i bez zakłóceń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?