Badanie materiału w laboratoriach diagnostycznych – zakres i warunki - OpenLEX

Łokaj Maciej, Badanie materiału w laboratoriach diagnostycznych – zakres i warunki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Badanie materiału w laboratoriach diagnostycznych – zakres i warunki

Autor opracowania, opierając się na praktycznych przykładach, przedstawia zakres dopuszczalnych badań materiału w laboratoriach diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykonywania badań materiału ludzkiego i zwierzęcego. Koncentruje się również na omówieniu warunków formalnych, jakie muszą być spełnione w odniesieniu do personelu oraz pomieszczeń laboratorium, a także procedur, które winny zostać wdrożone, aby badania materiału mogły zostać ocenione jako prowadzone zgodnie z prawem. Jednocześnie, w dobie systematycznego podnoszenia jakości usług medycznych przez podmioty lecznicze, a w ich ramach również laboratoria diagnostyczne, jako jednostki organizacyjne poszczególnych placówek, autor prezentuje także wymogi, jakie powinny spełniać laboratoria w zakresie wykonywania badań, na przykładzie procedury akredytacyjnej, która kończy się uzyskaniem stosownego certyfikatu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX