Badania satysfakcji, zaangażowania i motywacji w firmie drogą do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej - OpenLEX

Gocan Irmina, Badania satysfakcji, zaangażowania i motywacji w firmie drogą do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Badania satysfakcji, zaangażowania i motywacji w firmie drogą do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej

Niniejszy artykuł stanowi kompendium wiedzy dla osób, które chcą przeprowadzić badania satysfakcji, motywacji i zaangażowania pracowników w swoich firmach. Zaprezentowano szeroki kontekst biznesowy prowadzenia takich badań, ich zakres i sposoby wykorzystania wyników. Całość materiału stanowi swoistą strategię postępowania działu HR w przypadku przeprowadzania badania satysfakcji, zaangażowania i motywacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX