Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Badania profilaktyczne po zmianie stanowiska pracy lub zmianie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku

Za stan bhp w zakładzie pracy, a więc również za sposób dopuszczania pracowników do wykonywania pracy, odpowiada pracodawca, który nie może dopuścić do pracy pracownika, dopóki lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem nie stwierdzi jego zdolności do pracy na określonym w umowie stanowisku. W praktyce zdarza się, że pracownik, co do którego pracodawca dopełnił wskazanych obowiązków, w trakcie zatrudnienia, zostaje przesunięty na inne stanowisko niż to, którego dotyczyło orzeczenie potwierdzające poddanie go badaniom lekarskim lub zmieniają się warunki pracy na tym stanowisku. W takiej sytuacji powstaje pytanie, czy należy pracownika ponownie poddać badaniom profilaktycznym.

1.Badania profilaktyczne po zmianie stanowiska lub warunków pracy na dotychczasowym stanowisku

Stosownie do art. 229 § 4ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy k.p., pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu. Na pracodawcy spoczywa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?