Badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w okresie epidemii koronawirusa - OpenLEX

Piszko Agata, Badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w okresie epidemii koronawirusa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Badania profilaktyczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w okresie epidemii koronawirusa

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. W zadanie to wpisuje się troska o zdrowie pracowników, w tym dbałość o profilaktyczną opiekę zdrowia. Z tego względu pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W aktualnym stanie pandemii kororanwirusa, sposób wykonywania badań profilaktycznych budzi uzasadnione wątpliwości. Z tego względu specustawa zawiera rozwiązania szczególne, dedykowane obecnej sytuacji kryzysowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?