Badania oskarżonego i osoby podejrzanej - OpenLEX

Lenczowska - Soboń Katarzyna, Badania oskarżonego i osoby podejrzanej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Badania oskarżonego i osoby podejrzanej

Opracowanie przedstawia problematykę badań oskarżonego i osoby podejrzanej. Zdefiniowano pojęcie osoby podejrzanej i oskarżonego oraz opisano badania jakim można te osoby poddać. Wskazano zasady stosowania przymusu bezpośredniego oraz kwestię udzielenia zgody na badanie. Opisano również badania przeprowadzane w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego oraz badania psychiatryczne i psychologiczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX