Badania lekarskie i szkolenia BHP stażystów i praktykantów - OpenLEX

Szymański Kamil, Badania lekarskie i szkolenia BHP stażystów i praktykantów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Badania lekarskie i szkolenia BHP stażystów i praktykantów

Organizator stażu jak i przyjmujący na praktykę są zobowiązani z mocy przepisów zapewnić bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu oraz praktykantowi odbywającemu praktykę absolwencką warunki odbywania praktyki na zasadach przewidzianych dla pracowników. Pracodawca jest obowiązany zapewnić badania profilaktyczne oraz przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX