Badania lekarskie i szkolenia bhp osób przeniesionych do innej pracy w związku z chorobą zawodową, wypadkiem przy pracy, osób... - OpenLEX

Wroński Jerzy, Badania lekarskie i szkolenia bhp osób przeniesionych do innej pracy w związku z chorobą zawodową, wypadkiem przy pracy, osób którym okresowo powierzono inne prace oraz kobiet w ciąży lub karmiących piersią przeniesionych do innej pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Badania lekarskie i szkolenia bhp osób przeniesionych do innej pracy w związku z chorobą zawodową, wypadkiem przy pracy, osób którym okresowo powierzono inne prace oraz kobiet w ciąży lub karmiących piersią przeniesionych do innej pracy

Komentarz omawia obowiązki pracodawcy i sposób ich realizacji w odniesieniu do osób przeniesionych do innej pracy w związku z choroba zawodową, wypadkiem przy pracy, osób których przeniesiono na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX