Bator Agata, Badania jakości gleby i ziemi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 4 września 2014 r.
Autor:

Badania jakości gleby i ziemi

Tak jak w przypadku każdego innego elementu środowiska, również do ochrony powierzchni ziemi niezbędne jest uzyskanie informacji o możliwych zagrożeniach. Dlatego w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska uregulowano kwestię oceny jakości gleby i ziemi oraz badań jakości gleby i ziemi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX