Awans zawodowy nauczycieli nieodbywających stażu - OpenLEX

Chojnacki Jan, Awans zawodowy nauczycieli nieodbywających stażu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor:

Awans zawodowy nauczycieli nieodbywających stażu

Artykuł przedstawia ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli, którzy w świetle przepisów ustawy – Karta Nauczyciela nie mają obowiązku odbywać stażu. Autor zwraca uwagę na te przepisy prawa, które decydują o przebiegu procesu awansu zawodowego nauczycieli oraz wyjaśnia podstawowe pojęcia pojawiające się w tekście ustawy i rozporządzenia. W artykule szczegółowo omówiono dokumentację jaką do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dołącza nauczyciel nieodbywający stażu. Publikacja może być pomocą dla dyrektorów szkół zamierzających ubiegać się o wyższy stopień awansu zawodowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?