Gąsiorek Piotr, Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - na nowych zasadach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - na nowych zasadach

Na mocy nowelizacji Karty Nauczyciela z 5.08.2022 r. dokonano radykalnej zmiany systemu awansu zawodowego nauczycieli. W celu uproszczenia i odbiurokratyzowania tego systemu m.in. zrezygnowano ze sformalizowanego stażu oraz oceny dorobku zawodowego, zastępując je nowymi warunkami uzyskania stopnia awansu zawodowego – w przypadku ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego: warunkiem odbycia przygotowania do zawodu nauczyciela, warunkiem posiadania co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela (lub w ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela), a także warunkiem uzyskania pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach.

Komentarz opisuje zasady i tryb ubiegania się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego określone w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Uwzględnia on również przepisy ustawy z 28.07.2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, obowiązujące od 6.09.2023 r Komentarz jest szczególnie przydatny dla organów prowadzących jednostki systemu oświaty, dyrektorów jednostek systemu oświaty, a przede wszystkim nauczycieli początkujących.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX