Fleszer Dorota, Audyt wewnętrzny i jego rola w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Audyt wewnętrzny i jego rola w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych

Nieodłącznym elementem zarządzania każdą zorganizowaną działalnością jest sprawdzanie (kontrola), czy wszystko odbywa się zgodnie z przyjętymi założeniami. Tradycyjnie ujmowana kontrola to porównanie wykonania ze stanem wymaganym, ustalenie rozbieżności i wyjaśnienie przyczyn ich powstania. Przeprowadzanie takiej kontroli nie leży w sferze działalności audytora wewnętrznego. Jego podstawowym zadaniem jest bowiem dostarczanie kierownikowi jednostki informacji o całym systemie zarządzania i kontroli w danej jednostce finansów publicznych. Szczególną uwagę należy zwrócić tutaj na zapewniające i doradcze czynności audytora. Istotna jest rola zwłaszcza tych drugich, bo w nich audytor formułuje swoje zalecenia dotyczące usprawnienia działalności jednostki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX