Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – nowe zadanie

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej--edycja-2019-2020, dostęp: 15.10.2019 r.) jest adresowany – po pierwsze – do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Po drugie – do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji zadań związanych z realizacją programu. Pierwsza edycja programu jest realizowana od 1.10.2019 r. do 31.12.2020 r. Źródłem finansowania programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację