Aspekty prawne zmiany płci - OpenLEX

Mejka Anna, Aspekty prawne zmiany płci

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Aspekty prawne zmiany płci

I.Wstęp

Polski system prawny nie zawiera szczególnych unormowań dotyczących zmiany płci osoby, której płeć metrykalna różni się od jej tożsamości płciowej. Nieuregulowana pozostaje procedura zmiany płci, skutki tej zmiany, jak również sposób jej ujawnienia. Na konieczność normatywnego uregulowania kwestii transseksualności od dawna zwracają uwagę doktryna prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje pozarządowe, a także społeczność międzynarodowa (Rada Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej). W odpowiedzi na zgłaszane postulaty w 2013 roku podjęto prace nad ustawą o uzgodnieniu płci. 10 września 2015 roku ustawa została przyjęta przez Senat, a 11 września 2015 roku przekazana Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do podpisu. 2 października 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odmówił podpisania ustawy i przekazał ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Prace nad ustawą nie zostały zakończone. Do dziś prac nad stworzeniem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX