Kudła Jacek, Aspekty prawne wykorzystania informacji od poufnych osobowych źródeł informacji, o których mowa w art. 22 ustawy o Policji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Aspekty prawne wykorzystania informacji od poufnych osobowych źródeł informacji, o których mowa w art. 22 ustawy o Policji

Komentarz dotyczy aspektów prawnych odpowiedniego wykorzystania informacji od poufnych osobowych źródeł informacji – dalej POZI, o których mowa w art. 22 ustawy z 6.04.1990 r. o Policji – dalej u.P. Przepisy ustawy o Policji oraz pozostałych ustaw dotyczących osób udzielających służbom pomocy, ograniczają się wyłącznie do określenia normy generalnej dotyczącej uprawnienia danej służby do korzystania z pomocy tychże osób, przyznania im wynagrodzenia, określenia wyjątkowego trybu udostępnienia danych takiej osoby oraz przysługującego im odszkodowania. Odpowiednie wykorzystanie informacji uzyskanych od ww. osób wymaga dokonania wykładni systemowej przepisów, którą ułatwia niniejszy komentarz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX