Rakowska-Trela Anna, Archiwizacja dokumentów wyborczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Archiwizacja dokumentów wyborczych

Rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów ma na celu uregulowanie sposobu postępowania z dokumentami z wyborów i stanowi (wraz z przepisami o zasobie archiwalnym i archiwach) element regulacji dotyczącej postępowania, przechowywania i brakowania dokumentów. Najważniejszą nowością jest przeniesienie szeregu obowiązków w tym zakresie na urzędnika wyborczego, który te obowiązki będzie wykonywał za pośrednictwem urzędu gminy, w której działa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX