Ambroziewicz Maciej, Archiwizacja dokumentów bhp

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Autor:

Archiwizacja dokumentów bhp

Jak powszechnie wiadomo, przepisy bhp obligują pracodawcę do podejmowania różnych działań, które w większości przypadków muszą być udokumentowane. Dotyczy to m.in. szkoleń z zakresu bhp, badań profilaktycznych, rejestru określonych prac i pracowników wykonujących te prace, czy też wypadków przy pracy. Co ważne, dokumentacja ta musi być nie tylko sporządzona, ale również przechowywana przez odpowiedni, wskazany w przepisach okres.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX