Arbitraż w sprawach budowlanych - OpenLEX

Stawarczyk Monika, Arbitraż w sprawach budowlanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Arbitraż w sprawach budowlanych

Spory z zakresu budownictwa są sporami niezwykle skomplikowanymi, wielowątkowymi, i wymagają szczególnej wiedzy. W przypadku niniejszych sporów zalety arbitrażu widać jak na dłoni: prosta procedura, przewidywalne koszty, jednoinstancyjność, arbiter posiadający specjalistyczną wiedzą i szybkość postępowania. Z roku na rok wzrasta liczba spraw z zakresu budownictwa wpływających do stałych sądów arbitrażowych w Polsce, a Polscy specjaliści są coraz częściej wybierani na arbitrów w sporach międzynarodowych. Potwierdzają to statystyki przedstawiane przez sądy arbitrażowe. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej izbie Gospodarczej w Warszawie podaje, że z zakresu budownictwa w 2008 r. do sądu wpłynęły 64 sprawy, w 2009 r. – 79 spraw, a w 2010 r. 94 sprawy. Wzrost popularności arbitrażu można upatrywać nie tylko w większej liczbie inwestycji, lecz również w coraz większej świadomości przedsiębiorców na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, oraz pojawianiu się na rynku coraz więcej coraz lepszych publikacji na temat arbitrażu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?