Kondrat Mariusz, Apteki internetowe - przepisy prawne Unii Europejskiej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Apteki internetowe - przepisy prawne Unii Europejskiej

Opracowanie analizuje przepisy unijne dotyczące prowadzenia aptek internetowych w kontekście sprawy DocMorris. Opisano wygląd witryny internetowej apteki DocMorris, metody działania apteki (składanie zamówień, ich realizacja, przesyłanie towaru) oraz kontrowersje, które dotyczyły możliwości sprzedaży wysyłkowej produktów sprzedawanych na receptę oraz ich sprzedaży poza krajem, w którym wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu danego leku (również w świetle zasady swobody przepływu towarów na terenie Unii), jak również reklamowania leków w Internecie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX