Apelacja i zażalenie po nowelizacji KPC - odpowiedzi na pytania - OpenLEX

Sławicki Paweł, Sławicki Piotr, Apelacja i zażalenie po nowelizacji KPC - odpowiedzi na pytania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autorzy:

Apelacja i zażalenie po nowelizacji KPC - odpowiedzi na pytania

Rozdział1.
Postępowanie odwoławcze – zarzuty apelacyjne

1.1. Czy na podstawie przepisów w nowym brzmieniu skuteczny będzie zarzut atakujący pominięcie przez sąd dowodu na podstawie art. 20512 k.p.c., który jednak jest istotny dla sprawy (choć rzeczywiście został zgłoszony „po czasie”)?

W aktualnym stanie prawnym przewidzianych jest kilka terminów, po których nie jest możliwe przytaczanie twierdzeń i dowodów:

w przypadku wyznaczenia posiedzenia przygotowawczego strona może przytaczać twierdzenia i dowody (...) do chwili zatwierdzenia planu rozprawy (art. 20512 § 1 k.p.c.),

w przypadku zarządzenia wymiany przez strony pism przygotowawczych i zobowiązania strony, by w piśmie przygotowawczym podała wszystkie twierdzenia i dowody istotne dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 2053 § 1 i 2 k.p.c.),

w przypadku, gdy nie zarządzono przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego, strona może przytaczać twierdzenia i dowody (...) aż do zamknięcia rozprawy (art. 20512 § 2k.p.c.), przy czym sąd może pominąć dowód zmierzający jedynie do przedłużenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX