Analiza decyzji Prezesa UODO nakładającej karę na Morele.net - OpenLEX

Czub-Kiełczewska Sylwia, Analiza decyzji Prezesa UODO nakładającej karę na Morele.net

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Analiza decyzji Prezesa UODO nakładającej karę na Morele.net

Kiedy pod koniec 2018 roku w mediach zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o kradzieży danych klientów sklepu Morele.net, wydawało się, że będzie to pierwsze naruszenie ochrony danych, które może zakończyć się nałożeniem finansowej kary administracyjnej przewidzianej w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27-04-2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO. Prezes UODO wydał w dn. 10.01.2019 r. oświadczenie o podjęciu działań mających na celu zweryfikowanie, czy spółka zapewniła przetwarzanie danych osobowych swoich klientów zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/138/644, dostęp 22.09.2019 r.). Być może dlatego dla większości specjalistów z branży ochrony danych osobowych, ogromnym zaskoczeniem było to, że pierwsza nałożona przez organ...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX