Analiza decyzji administracyjnych Prezesa UODO z lat 2018-2021 - OpenLEX

Czub-Kiełczewska Sylwia, Analiza decyzji administracyjnych Prezesa UODO z lat 2018-2021

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Analiza decyzji administracyjnych Prezesa UODO z lat 2018-2021

1.Wprowadzenie

Wydane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) decyzje administracyjne stanowią ciekawy materiał edukacyjny, na podstawie którego można prześledzić sposób prowadzenia postępowań oraz podejmowania decyzji przez UODO. Analizując poszczególne decyzje, należy pamiętać, że każda z nich jest wydawana w indywidualnej sprawie i pomimo tego, iż wiele spraw jest bardzo podobnych, to ze względu na indywidualny tok postępowania oraz stan prawny na dzień jej wydania mogą mieć różny finał. Organ nie w każdych okolicznościach upublicznia wydaną w postępowaniu decyzję. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych jest ona upubliczniania, gdy Prezes UODO uzna, że przemawia za tym interes publiczny. W 2018 r. do organu wpłynęło 5565 skarg, które były przedmiotem prowadzonych postępowań, dodatkowo organ prowadził egzekucję administracyjną dla 86 wydanych decyzji . W sprawozdaniu z działalności za 2019 r. UODO wskazał, że w 2018 r. wydał łącznie jedynie 527...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?