Karniej Piotr, Alternatywne systemy zarządzania jakością

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Alternatywne systemy zarządzania jakością

Komentarz opisuje alternatywne systemy zarządzania jakością. W artykule przedstawiono wykorzystanie międzynarodowych standardów, np. Systemów Zarządzania Jakością według norm ISO, a także systemów japońskich takich jak: Kaizen (model Pięć S - wykaz czynności kontrolnych dobrych operacji porządkowych w celu osiągnięcia lepszej organizacji, efektywności i dyscypliny w miejscu pracy), Kanban (system informacyjny, planowania, rozdziału i kontroli czynności, polegający na takim zorganizowaniu procesu produkcji lub procesu świadczenia usługi, aby każda komórka realizowała dokładnie takie zapotrzebowanie na usługi lub produkty, jakie jest aktualnie konieczne), Six Sigma, Poka-Yoke oraz JIT. Omówiono zastosowanie powyższych systemów w organizacji medycznej oraz możliwość wykorzystania ich jako uzupełnienie certyfikowanych systemów ISO, ponieważ nie podlegają one certyfikacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX